ترجمه رسمی شناسنامه

شناسنامه جزو متداول ترین مدارک ترجمه رسمی است. کاربرد اصلی ترجمه رسمی شناسنامه، اهراز هویت برای درخواست انواع ویزاهای موقت و دائم است.

هزینه ترجمه رسمی شناسنامه

طبق تعرفه دادگستری، هزینه ترجمه رسمی شناسنامه به زبان انگلیسی از قرار زیر است:

هزینه خام ترجمه۳۵ هزار تومان
هزینه هر مورد ثبت ازدواج، طلاق یا فوت همسر،
تولد فرزند، توضیحات و یا فوت صاحب شناسنامه
۵ هزار تومان
هزینه های دفتری شامل کپی، پلمب و اسکن۲۵ هزار تومان
هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی۱۵۰۰ تومان

شرایط ترجمه رسمی شناسنامه

ارائه اصل شناسنامه به دارالترجمه برای انجام ترجمه رسمی کفایت میکند.

شرایط دریافت تاییدات دادگستری و امور خارجه

اگر علاوه بر مهر و امضا مترجم رسمی، نیاز به تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه هم دارید، رعایت موارد زیر ضروری است:

  • شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید عکس دار باشد.
  • مهر ثبت احوال باید روی هر یک از وقایع ازدواج، تولد فرزند، طلاق یا فوت درج شده باشد.
  • کپی شناسنامه فقط در صورتی ترجمه و تایید میشود که ممهور به مهر اداره ثبت احوال باشد.

نکات مهم در ترجمه رسمی شناسنامه

۱- اولین و مهمترین نکته در ترجمه رسمی شناسنامه، هماهنگی ترجمه با اطلاعات پاسپورت متقاضی است.

  • اسپل نام و نام خانوادگی و نام پدر صاحب شناسنامه باید عینا مطابق پاسپورت باشد.
  • اسپل محل تولد باید مطابق پاسپورت باشد.
  • تاریخ تولد باید مطابق پاسپورت باشد.

۲- تمامی صفحات شناسنامه به همراه توضیحات باید ترجمه شوند. حتی اگر صفحات دوم و سوم شناسنامه خالی هستند، کپی آنها همچنان باید در پلمب ترجمه قرار گیرند.

۳- با توجه به ثبت وقایع شخصی در شناسنامه و الزام به روز بودن اطلاعات این مدرک شناسایی، ترجمه شناسنامه باید تا حد امکان به روز باشد. البته قانون خاصی برای تاریخ ترجمه شناسنامه وجود ندارد و سختگیری در مورد تاریخ ترجمه شناسنامه به سازمان ذیربط بستگی دارد.

۴- چنانچه شناسنامه المثنی باشد، باید این موضوع در ترجمه ذکر شود.

لغات انگلیسی کاربردی در ترجمه شناسنامه

وزارت کشورMinistry of Interior
سازمان ملی ثبت احوال کشورNational Organization for Civil Registration
شناسنامهBirth Certificate
شماره شناسنامه‌Birth Certificate Number
محل تولدDate of Birth
تاریخ صدورDate of Issue
محل صدورPlace of Issue
همسرSpouse
ازدواجMarriage
وفاتDeath
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در بلاگ

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *