ترجمه مدارک تحصیلی

در این صفحه میخوانید

ترجمه رسمی دانشنامه
ترجمه رسمی ریزنمرات و کارنامه تحصیلی
ترجمه رسمی اشتغال به تحصیل و کارت دانشجویی

ترجمه رسمی دانشنامه

دانشنامه ها از متداول ترین مدارک مورد نیاز برای ترجمه هستند که شامل مدرک دیپلم، پیش دانشگاهی ونیز مدارک صادره در پایان دوره تحصیلات دانشگاهی از کاردانی تا دکتری و مقاطع بالاتر میشوند.

هزینه ترجمه رسمی دانشنامه

هزینه ترجمه رسمی دانشنامه به انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی: ۳۰ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه برای گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا: ۴۵ هزار تومان
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه برای هر صفحه ترجمه انگلیسی: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی دانشنامه (مهر و امضاء مترجم رسمی)

۱- اصل دانشنامه پایان تحصیلات در تمامی مقاطع که مهر و امضاهای لازمه را دارا باشند قابلیت ترجمه رسمی دارند اما مدارک موقت و سایر مدارکی که روی آنها ،عبارت ” قابلیت ترجمه رسمی ندارند ” ذکر شده را بالطبع نمیتوان ترجمه رسمی نمود.

۲- در ترجمه رسمی دانشنامه، هماهنگی ترجمه با اطلاعات پاسپورت متقاضی ضروری است.

۳- دیگر نکته حائز اهمیت، درج رشته تحصیلی، نام انگلیسی دانشگاه، تاریخ فارغ التحصیلی و معدل مطابق با سایر مدارک تحصیلی است.

لازم به ذکر است که از میان موارد فوق، نام دانشگاه به انگلیسی و نیز رشته تحصیلی را میتوان به انتخاب متقاضی درج نمود که این امر پیش از شروع فرایند ترجمه و در صورت تایید مترجم رسمی قابل اعمال خواهد بود.

شرایط تایید دانشنامه توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

– ترجمۀ کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید ادارۀ آموزش و پرورش، قابل تأیید است.

برای ترجمه رسمی و تایید مدارک فوق الذکر، مراجعه به دفاتر پیشخوان و اخذ تاییدیه تحصیلی الزامی است.

– دانشنامه مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا که ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت علوم باشد، قابل ترجمه است.

پیش از تایید این گونه مدارک، متقاضی باید در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) ثبت نام و مجوز اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امورخارجه را دریافت کند.

– دانشنامه مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، صادره از تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

در برخی از موارد دانشنامه های فوق الذکر جهت اخذ تاییدات مستلزم ارائه ریزنمرات همان دوره تحصیلی نیز میباشند که اصل ریزنمرات باید به همراه دانشنامه به دادگستری ارسال گردد.

بازگشت به فهرست

ترجمه رسمی ریزنمرات و کارنامه تحصیلی

ریزنمرات در بسیاری از موارد در کنار دانشنامه ها نیازمند ترجمه رسمی هستند و به نوعی، تکمیل کننده وضعیت تحصیلی دانش آموختگان میباشند.

هزینه ترجمه رسمی ریزنمرات

هزینه ترجمه رسمی ریزنمرات به انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای کارنامه دبستان و راهنمایی: ۳۰ هزار تومان (برای هر سال)
 • هزینه خام ترجمه برای کارنامه توصیفی ابتدائی: ۴۵ هزار تومان (برای هر صفحه)
 • هزینه خام ترجمه برای کارنامه دوره متوسطه و پیش دانشگاهی: ۱۵ هزار تومان (برای هر ترم)
 • هزینه خام ترجمه برای مدارک دانشگاهی: ۱۸ هزار تومان (برای هر ترم)
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه برای هر صفحه ترجمه انگلیسی: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی ریزنمرات (مهر و امضاء مترجم رسمی)

۱- تمامی کارنامه های تحصیلی و ریزنمرات دانشگاهی مادامی که به صورت رسمی و با مهر و امضاهای معرفی شده از طرف مقامات مدرسه یا دانشگاه صادر شده و در صورت لزوم توسط وزارتخانه ها و سایر سازمان های مربوطه تایید شده باشند قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

۲- سایر نکات حائز اهمیت مشابه با ترجمه رسمی دانشنامه است که پیش تر به آن اشاره شده.

شرایط تایید ریزنمرات توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

– کارنامه های تحصیلی مربوط به دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، پس از احراز شرایط ترجمه رسمی که در بالا ذکر شد و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تایید هستند.

– ریزنمرات صادره از دانشگاههای وابسته به وزارت علوم در صورتی که امکان ترجمه رسمی داشته باشند و ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت علوم باشند، قابل تایید نیز خواهند بود.

پیش از تایید این گونه مدارک فرد متقاضی بایستی در سامانه جامع امور دانشجویان (سجاد) ثبت نام و مجوزاخذ تاییدات دادگستری و وزارت امورخارجه را دریافت کرده باشد.

لازم به ذکر است که در برخی از موارد، ریزنمرات فوق جهت اخذ تاییدات مستلزم ارائه دانشنامه همان دوره تحصیلی نیز میباشند که اصل دانشنامه باید به همراه ریزنمرات به دادگستری ارسال گردد.

بازگشت به فهرست

ترجمه رسمی اشتغال به تحصیل و کارت دانشجویی

گواهی های اشتغال به تحصیل از دیگر موارد رایج برای ترجمه رسمی هستند که معمولا برای نشان دادن وضعیت فعلی متقاضی و یا در کنار سایر مدارک تحصیلی از آنها درخواست میشود. البته که کارت دانشجویی نیز از این قائده مستثنی نیست.

هزینه ترجمه رسمی گواهی های تحصیلی و کارت دانشجویی

هزینه ترجمه رسمی موارد فوق به انگلیسی ،طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی): ۳۰ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه برای گواهی های اشتغال به تحصیل: ۳۰ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه کارت دانشجویی: ۲۰ هزار تومان
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه برای هر صفحه ترجمه انگلیسی: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی گواهی های تحصیلی و کارت دانشجویی (مهر و امضاء مترجم رسمی)

۱- گواهی های صادره از مدارس در کلیه مقاطع، در صورت داشتن مهر و امضاهای لازمه و نیز تایید توسط اداره آموزش و پرورش مربوطه، میتوانند به صورت رسمی ترجمه شوند.

۲- گواهی های دانشگاهی صادره از دانشگاههای وابسته به وزارت علوم با مهر و امضاهای معرفی شده توسط آن وزارت خانه قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

۳- گواهی های صادره از دانشگاه  آزاد اسلامی با مهر و امضاهای معرفی شده توسط سازمان مرکزی قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

۴- امکان ترجمه رسمی کارت های دانشجویی به شرط احراز اصالت مدرک وجود دارد.

شرایط تایید موارد فوق توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

– کلیه گواهی های تحصیلی و دانشگاهی اشاره شده در بالا به همراه مهر، امضا و پس از احراز شرایط معرفی شده توسط سازمان یا نهاد ذیربط قابل تایید خواهند بود.

در ضمن هیچ یک از کارتهای دانشجویی قابل تایید توسط دادگستری نیستند.

بازگشت به فهرست

ثبت سفارش آنلاین