هزینه ترجمه رسمی مدارک سال ۱۴۰۰

تعرفه ترجمه رسمی مدارک توسط اداره اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه به دفاتر ترجمه رسمی ابلاغ میشود و تمامی دفاتر ملزم به رعایت آن هستند. تعرفه کنونی ترجمه رسمی مدارک که از فرودین ۱۴۰۰ اجرایی شده در ادامه لیست شده است. لطفا به هزینه های اضافی شامل مهر، پلمب و … در انتهای … ادامه خواندن هزینه ترجمه رسمی مدارک سال ۱۴۰۰