هزینه ترجمه رسمی مدارک سال ۱۴۰۲

در حال حاضر صرفا خدمات ترجمه غیر رسمی و ناتی در دفتر ما ارائه میشوند و اطلاعات این صفحه صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند. تعرفه ترجمه رسمی مدارک توسط اداره اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه به دفاتر ترجمه رسمی ابلاغ میشود و تمامی دفاتر ملزم به رعایت آن هستند. تعرفه کنونی ترجمه رسمی … ادامه خواندن هزینه ترجمه رسمی مدارک سال ۱۴۰۲