هزینه ترجمه رسمی مدارک سال ۱۴۰۲

در حال حاضر صرفا خدمات ترجمه غیر رسمی و ناتی در دفتر ما ارائه میشوند و اطلاعات این صفحه صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند.

تعرفه ترجمه رسمی مدارک توسط اداره اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه به دفاتر ترجمه رسمی ابلاغ میشود و تمامی دفاتر ملزم به رعایت آن هستند.

تعرفه کنونی ترجمه رسمی مدارک که از اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرایی شده در ادامه لیست شده است.

فهرست

مدارک شناسایی و شخصی
مدارک تحصیلی
تقدیرنامه، حکم و جواز
مدارک اشتغال به کار کارمندان
مدارک کسب و کار اشخاص حقوقی
مدارک کسب و کار اشخاص حقیقی
اسناد مالکیت و اوراق محضری
گواهی ها و کارتهای متفرقه
هزینه های اضافی ترجمه (مهر، پلمب و غیره)
هزینه تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

مدارک شناسایی و شخصی

شناسنامه 63 هزار تومان
کارت ملی54 هزار تومان
کارت معافیت سربازی54 هزار تومان
کارت پایان خدمت54 هزار تومان
گواهینامه رانندگی54 هزار تومان
سند ازدواج یا رونوشت آن175500 هزار تومان + هر سطر مهریه 2700 تومان
سند طلاق یا رونوشت آن203 هزار تومان
انواع کارت شناسایی54 هزار تومان
گواهی تجرد، تولد یا فوت72 هزار تومان

بازگشت به فهرست

مدارک تحصیلی

گواهی پایان تحصیلات دانشگاهی66 هزار تومان
ریز نمرات دانشگاهی (هر ترم)36 هزار تومان + هر درس 1350 تومان
گواهی ریزنمرات دانشگاهی66 هزار تومان + هر سطر توضيح 4500 تومان
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه / پیش دانشگاهی75 هزار تومان
ریز نمرات دبیرستان / پیش دانشگاهی (هر ترم)33 هزار تومان + هر درس 1350 تومان
گواهی اشتغال به تحصیل66 هزار تومان + هر سطر متن 2700 تومان
گواهی فنی و حرفه ای (یک رو)108 هزار تومان
سر فصل دروس 97500 هزار تومان + هر سطر توضیحات درس 4500 تومان
کارنامه توصیفی ابتدائی100500 هزار تومان + هر نیم سطر توضیحات 2250 تومان
توصیه نامه تحصیلی66 هزار تومان + هر سطر متن 2700 تومان

بازگشت به فهرست

تقدیرنامه ، حکم و جواز

تقدیرنامه ، حکم قهرمانی 97500 هزار تومان + هر سطر متن 4500 تومان
حکم ابلاغیه ، اخطار قضایی72هزار تومان + هر سطر متن 5400تومان
حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزایش حقوق144هزار تومان +‌هر سطر توضيحات 2700 تومان
حکم بازنشستگی66 هزار تومان +‌ هر سطر توضیحات 2700 تومان
حکم جلب ، احضاریه102 هزار تومان +‌ هر سطر متن 4500 تومان
جواز کسب111هزار تومان
جواز دفن97500 هزار تومان + هر سطر متن 3000 تومان
جواز تاسیس171 هزار تومان

بازگشت به فهرست

مدارک اشتغال به کار کارمندان

گواهی اشتغال به کار۵۴ هزار تومان + هر سطر متن گواهی ۲۵۰۰ تومان (برگ A4)
سابقه بیمه تامین اجتماعی۵۷ هزار تومان + به ازای هر تغییر محل اشتغال ۲۵۰۰ تومان
فیش حقوقی۵۴ هزار تومان + هر آیتم ریالی ۵۰۰ تومان
کارت عضویت نظام مهندسی۴۰ هزار تومان
کارت نظام پزشکی۴۰ هزار تومان
قرارداد استخدامی ۷۲ هزار تومان + هر سطر متن قرارداد ۲۵۰۰ تومان
دفترچه بیمه۴۲ هزار تومان
برگه مرخصی۴۰ هزار تومان
فیش مستمری۳۶ هزار تومان + هر آیتم ۵۰۰ تومان

بازگشت به فهرست

مدارک کسب و کار اشخاص حقوقی

آگهی تغییرات۴۸ هزار تومان + هر سطر متن ۱۵۰۰ تومان
لیست بیمه کارکنان۵۴ هزار تومان + به ازای هر نفر کارمند ۵۰۰ تومان
آگهی تاسیس ۷۲ هزار تومان + هر سطر متن ۱۲۰۰ تومان
بارنامه۱۰۲ هزار تومان
اوراق مشارکت و قرضه۶۰ هزار تومان
اساسنامه ثبت شرکتها۵۴ هزار تومان + هر سطر متن اساسنامه ۲۵۰۰ تومان
اظهارنامه ، شرکت نامه، تقاضای ثبت شرکت۱۴۰ هزار تومان
قرارداد۱۰۵ هزار تومان + هر سطر متن قرارداد ۲۵۰۰ تومان

بازگشت به فهرست

مدارک کسب و کار اشخاص حقیقی

پروانه دائم پزشکی۶۰ هزار تومان
پروانه مطب  ، پروانه مسئولیت فنی۶۰ هزار تومان
پروانه نشر و انتشارات۶۰ هزار تومان
پروانه وکالت۶۰ هزار تومان
پروانه پایان کار ساختمان۸۰ هزار تومان
پروانه دفترچه ای ، شناسنامه ساختمان۸۰ هزار تومان
پروانه مهندسی۸۰ هزار تومان
پروانه بهره برداری (پشت و رو)۹۶ هزار تومان
دفترچه وکالت۷۵ هزار تومان + هر پرفراژ ۴۵۰۰ تومان
اظهارنامه مالیاتی۸۵ هزار تومان
برگ تشخیص مالیات۷۰ هزار تومان
کارت بازرگانی هوشمند۴۰ هزار تومان
کارت مباشرت۶۰ هزار تومان
ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع۵۷ هزار تومان + هر سطر متن ۱۵۰۰ تومان
کارت شناسایی کارگاه۷۷ هزار تومان
قرارداد۱۰۵ هزار تومان + هر سطر متن قرارداد ۲۵۰۰ تومان
لیست بیمه کارکنان۵۴ هزار تومان + به ازای هر نفر کارمند ۵۰۰ تومان

بازگشت به فهرست

اسناد مالکیت و اوراق محضری

سند مالکیت (تک برگی)۱۱۷ هزار تومان + هر سطر توضیحات ۱۵۰۰ تومان
سند مالکیت (دفترچه ای)۹۵ هزار تومان + هر سطر توضیحات ۱۵۰۰ تومان
اجاره نامه ، بنچاق و صلح نامه محضری (قدیمی)۷۲ هزار تومان + هر سطر متن ۴۰۰۰ تومان
مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری۸۷ هزار تومان + هر سطر توضیحات موضوع ۲۵۰۰ تومان
اوراق محضری ( تعهدنامه ،رضایت نامه ، استشهاد نامه، اقرارنامه)۱۰۰ هزار تومان + هر سطر متن ۲۵۰۰ تومان
برگ نظریه کارشناس ملک۱۰۰ هزار تومان
سند وسائل نقلیه سبک۶۲ هزار تومان + هر سطر توضیحات ۲۵۰۰ تومان
وکالتنامه (سایز A4)۱۰۵ هزار تومان + هر سطر متن مورد وکالت ۳۷۰۰ تومان
وکالتنامه (سایز A3)۹۰ هزار تومان + هر سطر متن مورد وکالت ۴۵۰۰ تومان
اوراق قضایی (دادنامه ،رای دادگاه ، پرونده حقوقی)۱۲۶ هزار تومان + هر سطر متن ۲۵۰۰ تومان
برگ سبز گمرکی۹۴ هزار تومان
سند قیم نامه۹۳ هزار تومان + هر سطر متن ۱۲۰۰ تومان
سند تلفن همراه۴۰ هزار تومان

بازگشت به فهرست

گواهی ها و کارتهای متفرقه

گواهی عدم سوء پیشینه۴۰ هزار تومان
گواهی عدم خسارت خودرو۳۶ هزار تومان + هر سطر متن ۲۵۰۰ تومان
گواهی آزمایش پزشکی۵۰ هزار تومان
گواهی ها(سایز A5) اعم از  فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر۵۴ هزار تومان + هر سطر متن گواهی ۱۵۰۰ تومان
گواهی ها(سایز A4) اعم از  فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهر۵۴ هزار تومان + هر سطر متن گواهی ۲۵۰۰ تومان
گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A5)۷۲ هزار تومان + هر سطر متن گواهی ۱۸۰۰ تومان
گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی(سایز A4)۷۲ هزار تومان + هر سطر متن گواهی ۳۰۰۰ تومان
پرینتهای بانکی۵۵ هزار تومان + هر تراکنش بانکی ۷۸۰۰ تومان
گواهی حصر وراثت۷۲ هزار تومان + هر سطر متن ۳۷۰۰ تومان
گواهی مالیات بر ارث۹۰ هزار تومان + هر نیم سطر ۱۲۰۰ تومان
برگ آزمایش پزشکی۵۰ هزار تومان
کارت واکسیناسیون۳۶ هزار تومان + هر نوبت تزریق ۵۰۰ تومان

بازگشت به فهرست

هزینه های اضافی ترجمه (مهر، پلمب و غیره)

هزینه های دفتری (کپی، پلمب و اسکن)

مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان بابت هزینه های دفتری (کپی ، پلمپ و اسکن) به هزینه های بالا اضافه میشود.

هزینه های اضافی شناسنامه و سند ملک دفترچه ای

– برای ترجمه شناسنامه، به ازای هر مورد ثبت ازدواج ، طلاق ، فوت همسر، تولد فرزند، توضیحات و یا فوت صاحب شناسنامه، مبلغ ۵۰۰۰ تومان به هزینه خام ترجمه اضافه میشود.

– برای ترجمه سند ملک دفترچه ای، بابت هر انتقال در سند مبلغ ۱۲ هزار تومان به هزینه خام ترجمه اضافه میشود.

هزینه کپی برابر اصل

– هزینه تصدیق هر صفحه کپی فارسی پیوست ترجمه برای ترجمه رسمی و ناجیت معادل ۱۵۰۰ تومان است.

هزینه نسخه اضافه

درصورت تقاضای نسخه اضافی، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضا مترجم در آن صفحه مبلغ ۴۰۰۰ تومان درنظر گرفته می شود. لازم به ذکر است به ازای هر پلمب اضافی، هزینه دفتری مجزا دریافت خواهد شد.

بازگشت به فهرست

هزینه تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

در صورت نیاز به مهر دادگستری و وزارت امور خارجه، این دو ارگان هم هزینه های اضافه برای تایید مدارک دریافت میکنند. برای اطلاع از این هزینه ها میتوانید از این صفحه بازدید فرمایید: