تعرفه و هزینه ترجمه مدارک سال 99

هزینه ترجمه مدارک توسط اداره اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه به دفاتر رسمی ابلاغ میشود و برای تمامی دفاتر ترجمه لازم اجرا میباشد. نرخ ترجمه رسمی سال 99 که از اردیبهشت 1397 اجرایی شده به شرح زیر است.

لطفا به هزینه های اضافی شامل مهر، پلمپ و …  که در انتهای لیست نرخ ترجمه رسمی سال 99 قرار گرفته است توجه فرمایید.

 هزینه ترجمه مدارک شناسایی

 
کارت شناسایی ۲۰ هزار تومان
کارت معافیت ۲۰ هزار تومان
کارت ملی ۲۰ هزار تومان
کارت پایان خدمت ۳۰ هزار تومان
شناسنامه ۲۵ هزار تومان

گواهی تجرد، تولد یا فوت

 

۳۰ هزار تومان


هزینه ترجمه مدارک تحصیلی

 
ریز نمرات دبیرستان و پیش دانشگاهی (هر ترم) ۱۵ هزار تومان
ریز نمرات دانشگاه (هر ترم) ۱۸ هزار تومان
توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی ) ۳۰ هزار تومان
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی ۳۰ هزار تومان
ریز نمرات دبستان و راهنمایی (هرسال) ۳۰ هزار تومان
گواهی اشتغال به تحصیل ۳۰ هزار تومان
گواهی ریزنمرات دانشگاهی ۳۰ هزار تومان
سر فصل دروس (هر فصل) ۴۵ هزار تومان
کارنامه توصیفی ابتدائی (هر صفحه) ۴۵ هزار تومان
گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترا ۴۵ هزار تومان

تقدیرنامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی (کوچک)

 

۴۵ هزار تومان


هزینه ترجمه حکم ها و جواز ها

 
حکم ابلاغیه ،اخطار قضایی ۴۵ هزار تومان
حکم بازنشستگی (کوچک) ۳۰ هزار تومان
حکم جلب ، احضاریه ۴۵  هزار تومان
جواز اشتغال به کار ۳۰ هزار تومان
جواز دفن ۴۵ هزار تومان
جواز کسب ۴۵ هزار تومان
حکم اعضای هیئت علمی ، حکم کارگزینی ۶۰ هزار تومان
حکم افزایش حقوق ،حکم بازنشستگی ۵۰ هزار تومان

جواز تاسیس

 

۷۵ هزار تومان


هزینه ترجمه مدارک اشتغال به کار و شرکت ها

 
برگه مرخصی ۳۰ هزار تومان
فیش مستمری (کوچک) ۳۰ هزار تومان
فیش مستمری (بزرگ) ۴۵ هزار تومان
اساسنامه ثبت شرکتها (هر صفحه) ۴۵ هزار تومان
برگ تشخیص مالیات (هر صفحه) ۴۵ هزار تومان
برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی ( هر صفحه) ۴۵ هزار تومان
دفترچه بیمه ۳۰ هزار تومان
روزنامه رسمی: آگهی تغییرات و تصمیمات(کوچک) ۴۰ هزار تومان
فیش حقوقی (کوچک) ۴۵ هزار تومان
فیش حقوقی (بزرگ) ۶۰ هزار تومان
لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ۱۰نفر) ۶۰ هزار تومان
بیمه شخص ثالث ، قرارداد بیمه (هر صفحه) ۶۰ هزار تومان
ترازنامه شرکت ها ، اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه) ۶۰ هزار تومان
دفترچه بازرگانی ۶۰ هزار تومان
روزنامه رسمی: آگهی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) ۶۰ هزار تومان
قرارداد استخدامی (هر صفحه) ۶۰ هزار تومان
لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه) ۶۰ هزار تومان
آگهی تاسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) ۶۰ هزار تومان
ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع ۴۵ هزار تومان
بارنامه (هر صفحه) ۷۵ هزار تومان
اوراق مشارکت و قرضه ۴۵ هزار تومان
گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف ۷۵ هزار تومان
گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف ۴۵ هزار تومان
برگ تشخیص مالیات ، مالیات قطعی( هر صفحه) ۴۵ هزار تومان
اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکا ، شرکت نامه ( پشت و رو ) ۱۰۵ هزار تومان

قرارداد (هر صفحه )

 

۱۰۵ هزار تومان


هزینه ترجمه کارت های متفرقه

 
کارت بازرگانی هوشمند ۳۰ هزار تومان
کارت عضویت نظام مهندسی ۳۰ هزار تومان
کارت نظام پزشکی ۳۰ هزار تومان
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن ۳۰ هزار تومان
کارت واکسیناسون بیش از سه نوع واکسن ۴۵ هزار تومان
گواهینامه رانندگی ۳۰ هزار تومان
کارت مباشرت ۴۵ هزار تومان

کارت شناسایی کارگاه (هرصفحه)

 

۶۰ هزار تومان


هزینه ترجمه سندها و وکالتنامه ها

 
سند تلفن همراه ۳۰ هزار تومان
سند وسائط نقلیه سبک ۴۵ هزار تومان
سند اجاره نامه ،بنچاق و صلح نامه محضری (هرصفحه) ۶۰ هزار تومان
سند مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هرصفحه) ۶۰ هزار تومان
اوراق محضری ( تعهدنامه ،رضایت نامه ، استشهاد نامه، اقرارنامه) (هرصفحه) ۷۵ هزار تومان
برگ نظریه کارشناس ملک ۷۵ هزار تومان
سند ازدواج یا رونوشت آن ۷۵ هزار تومان
سند وسائط نقلیه سنگین ۷۵ هزار تومان
برگ سبز گمرکی (هر صفحه) ۷۵ هزار تومان
سند مالکیت (دفترچه ای) ۷۵ هزار تومان
سند قیم نامه (هرصفحه) ۷۵ هزار تومان
وکالتنامه (نیم برگ) ۷۵ هزار تومان
اوراق قضایی (دادنامه ،رای دادگاه ، پرونده حقوقی) (هر صفحه) ۱۰۵ هزار تومان
سند طلاق با رونوشت آن ۱۰۵ هزار تومان
سند مالکیت (تک برگی) ۱۰۵ هزار تومان

وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)

 

۱۰۵ هزار تومان


هزینه ترجمه پروانه ها و گواهی های متفرقه

 
پروانه دائم پزشکی ۴۵ هزار تومان
پروانه مطب  ، پروانه مسئولیت فنی ۴۵ هزار تومان
پروانه نشر و انتشارات ۴۵ هزار تومان
پروانه وکالت ۴۵ هزار تومان
پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه) ۶۰ هزار تومان
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هرصفحه) ۶۰ هزار تومان
پروانه مهندسی ( هر صفحه) ۶۰ هزار تومان
پروانه بهره برداری (پشت و رو) ۷۵ هزار تومان
دفترچه وکالت ۶۵ هزار تومان
گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ) ۳۰ هزار تومان
گواهی آزمایش پزشکی (کوچک) ۴۵ هزار تومان
گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) ۴۵ هزار تومان
گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ) ۴۵ هزار تومان
گواهی ها (سایر موارد) ۴۵ هزار تومان
گواهی بانکی یا سپرده بانکی ۴۵ هزار تومان
گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه) ۶۰ هزار تومان
گواهی های بانکی بزرگ (بیش از 10 سطر) ۶۰ هزار تومان
گواهی حصر وراثت ۶۰ هزار تومان
گواهی مالیات بر ارث ۷۵ هزار تومان
گواهی آزمایش پزشکی (بزرگ) ۷۵ هزار تومان

– منظور از هر صفحه، صفحه A4 تا ۲۰ سطر است.
– مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان بابت هزینه های دفتری (کپی و پلمپ) به هزینه های بالا اضافه میشود.
– برای ترجمه شناسنامه، به ازای هر مورد ثبت ازدواج ، طلاق ، فوت همسر، تولد فرزند، توضیحات و یا فوت صاحب شناسنامه، مبلغ ۵۰۰۰ تومان به هزینه های بالا اضافه میشود.
– برای ترجمه سند ملک دفترچه ای، مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان بابت هر انتقال در سند مالکیت به هزینه های بالا اضافه میشود.
– هزینه ترجمه رسمی هر نسخه اضافه در زمان مراجعه اول و همزمان با سفارش نسخه اولیه، ۲۵٪ هزینه ترجمه میباشد و برای مراجعات بعدی، معادل ۷۵٪ هزینه ترجمه محاسبه میشود.
– هزینه تصدیق هر صفحه کپی فارسی پیوست ترجمه برای ترجمه رسمی و ناجیت معادل ۱۰۰۰ تومان است.

 

هزینه ترجمه ناتی

 

 – هزینه تصدیق هر صفحه کپی فارسی پیوست ترجمه ناتی توسط وکیل رسمی مهاجرت استرالیا، مبلغ ۲۰۰۰ تومان است.

– برای ترجمه ناتی، هزینه مهر ناتی هر مدرک، مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان است.

 

ثبت سفارش ترجمه رسمی آنلاین

تعرفه دارالترجمه رسمی  امیرشاهی، مطابق تعرفه و هزینه ترجمه رسمی مدارک سال 1399 می باشد و می توانید بدون حضور در دفتر دارالترجمه سفارش ترجمه رسمی خود را به صورت آنلاین و 24 ساعته ثبت نمایید و توسط پیک رایگان سفارش خود را تحویل بگیرید.