هزینه تایید مدارک با مهر دادگستری و وزارت خارجه | سال ۹۹

در این صفحه میخوانید – لزوم دریافت تاییدات– هزینه مهر دادگستری– هزینه مهر وزارت خارجه– هزینه نماینده دارالترجمه– صرفه جویی در هزینه تاییدات لزوم دریافت تاییدات مدارکی که توسط مترجم رسمی و روی سربرگ قوه قضاییه ترجمه میشوند به تنهایی معتبر و قابل ارائه به مقامات و سفارتهای کشورهای مختلف هستند. اما در برخی از … ادامه خواندن هزینه تایید مدارک با مهر دادگستری و وزارت خارجه | سال ۹۹