نشاني و شماره تلفن‌هاي ادارات

نشاني و شماره تلفنهاي ادارات آموزش و پرورش، اداره بازنشستگي، اداره استثنايي ، نهضت سوادآموزي ، هسته گزينش شهر تهران.

منطقهتلفنتلفن گويانشانيكد پستي
15 – 222396003 – 22672900ميدان قدس، خيابان شهيد باهنر، ابتداي دزاشيب، جنب آتشنشاني1966183658
288484890كوي نصر، گيشا، انتهاي خيابان سيزدهم  خ ناظريان قمي1447613345
33 – 8482100188674347خيابان وليعصر، بالاتر از تقاطع ميرداماد، جنب خانه معلم، شماره 5551996714953
422512094 22519969بزرگراه رسالت، روبروي پمپ بنزين، نبش خيابان كرمان شمالي (شهيد هدايتي)1675663316
54406443444072008فلكه دوم صادقيه، بلوار فردوس، نرسيده به ستاري، نبش خيابان ابراهيمي شمالي1481813351
68897772988977731ميدان فلسطين، خيابان طالقاني غربي، خيابان شهيد سرپرست، جنب اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران1416663181
7 4- 8847819388478239سيدخندان، خيابان شهيد كابلي، كوچه حميدي، پلاك 371631616351
 

 

8

7 – 77942060خيابان دماوند، بعد از چهارراه خاقاني، بين خيابان 103 و 1051651966518
 

 

9

9-66004136ميدان آزادي، ابتداي خيابان آزادي، خيابان شهيد نجارزادگان، كوچه سبزهزار1341664911
 

 

10

4 – 5514971255149703نواب- خيابان بريانك، ميدان بريانك، خيابان شهيد عرب، ساختمان چمران، پلاك 4211318915513
 

 

11

60 – 669561588 –  66405177بالاترازميدان منيريه، خشهيد معيري، خيابان شهيد معتمدي، ابتداي كوچه شهيد صنيعيپور1317834111
 

 

12

8 – 7753407677535725ميدان شهدا، خيابان شهيد همايون ناطقي (خورشيد)1154853831
 

 

13

8 – 7747600677476006خيابان پيروزي، ميدان كلاهدوز، ابتداي خيابان 30 متري نيروي هوايي1739983153
 

 

14

4- 333310614 – 33789891خيابان پيروزي، تقاطع خيابان امام علي(ع) ، ميدان چهارصد دستگاه1716854391
 

 

15

337051714 – 33006751ميدان خراسان، خيابان خاوران، ايستگاه امير سليماني1775935189
 

 

16

9-55538213خيابان شهيد رجائي، سه راه اتكا (نان ماشيني)، خيابان شهيد صيادي، ميدان باربري1816685787
 

 

17

5577524855729476خيابان قزوين، نرسيده به دو راهي قپان، خيابان شهيد شيدايي1359764863
 

 

18

8 – 66222215سه راه آذري، ابتداي بزرگراه آيتا… سعيدي، روبروي سه راه فلاح1373793711
 

 

19

5 – 55003160خيابان شهيد رجايي، نازيآباد، انتهاي خط، اول خيابان بهمنيار1891927597
 

 

بازنشستگي

6670388366703216پارك شهر، ترمينال فياضبخش، جنب درمانگاه فرهنگيان
 

 

استثنايي

6 – 44076003فلكه دوم صادقيه، خيابان آيتا… كاشاني، خيابان شهيد سليميجهرمي1481893631
 

 

گزينش

88955893خيابان دكتر فاطمي، ميدان جهاد، خيابان شهيد گمنام، خيابان پيروز، نبش كوچه 1/2، پلاك 88
 

 

سوادآموزي

6640851966466227خيابان آزادي، روبروي دانشگاه صنعتي شريف
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران88964709-88961175

 

88963361-88961126

88954510میدان فلسطین-خیابان طالقانی غربی-خیابان شهید سرپرست