تعرفه و هزینه ترجمه رسمی مدارک سال ۹۹

تعرفه ترجمه رسمی مدارک توسط اداره اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه به دفاتر رسمی ابلاغ میشود و برای تمامی دفاتر ترجمه لازم اجرا میباشد. تعرفه کنونی ترجمه رسمی مدارک که از اردیبهشت ۱۳۹۷ اجرایی شده به شرح زیر است. لطفا به هزینه های اضافی شامل مهر، پلمب و … در انتهای لیست توجه … ادامه خواندن تعرفه و هزینه ترجمه رسمی مدارک سال ۹۹