تعرفه و هزینه ترجمه رسمی مدارک سال ۹۹

تعرفه ترجمه رسمی مدارک توسط اداره اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه به دفاتر رسمی ابلاغ میشود و برای تمامی دفاتر ترجمه لازم اجرا میباشد. تعرفه کنونی ترجمه رسمی مدارک که از اردیبهشت ۱۳۹۷ اجرایی شده به شرح زیر است.

لطفا به هزینه های اضافی شامل مهر، پلمب و … در انتهای لیست توجه فرمایید.

مدارک شناسایی

کارت شناسایی۲۰ هزار تومان
کارت معافیت۲۰ هزار تومان
کارت ملی۲۰ هزار تومان
کارت پایان خدمت۳۰ هزار تومان
شناسنامه۲۵ هزار تومان
گواهی تجرد، تولد یا فوت۳۰ هزار تومان

مدارک تحصیلی

ریز نمرات دبیرستان و پیش دانشگاهی (هر ترم)۱۵ هزار تومان
ریز نمرات دانشگاه (هر ترم)۱۸ هزار تومان
توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی )۳۰ هزار تومان
دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی۳۰ هزار تومان
ریز نمرات دبستان و راهنمایی (هرسال)۳۰ هزار تومان
گواهی اشتغال به تحصیل۳۰ هزار تومان
گواهی ریزنمرات دانشگاهی۳۰ هزار تومان
سر فصل دروس (هر فصل)۴۵ هزار تومان
کارنامه توصیفی ابتدائی (هر صفحه)۴۵ هزار تومان
گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترا۴۵ هزار تومان
تقدیرنامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی (کوچک)۴۵ هزار تومان

حکم ها و جواز ها

حکم ابلاغیه ،اخطار قضایی۴۵ هزار تومان
حکم بازنشستگی (کوچک)۳۰ هزار تومان
حکم جلب ، احضاریه۴۵  هزار تومان
جواز اشتغال به کار۳۰ هزار تومان
جواز دفن۴۵ هزار تومان
جواز کسب۴۵ هزار تومان
حکم اعضای هیئت علمی ، حکم کارگزینی۶۰ هزار تومان
حکم افزایش حقوق ،حکم بازنشستگی۵۰ هزار تومان
جواز تاسیس۷۵ هزار تومان

مدارک اشتغال به کار و شرکت ها

برگه مرخصی۳۰ هزار تومان
فیش مستمری (کوچک)۳۰ هزار تومان
فیش مستمری (بزرگ)۴۵ هزار تومان
اساسنامه ثبت شرکتها (هر صفحه)۴۵ هزار تومان
برگ تشخیص مالیات (هر صفحه)۴۵ هزار تومان
برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی ( هر صفحه)۴۵ هزار تومان
دفترچه بیمه۳۰ هزار تومان
روزنامه رسمی: آگهی تغییرات و تصمیمات(کوچک)۴۰ هزار تومان
فیش حقوقی (کوچک)۴۵ هزار تومان
فیش حقوقی (بزرگ)۶۰ هزار تومان
لیست بیمه کارکنان کوچک (تا ۱۰نفر)۶۰ هزار تومان
بیمه شخص ثالث ، قرارداد بیمه (هر صفحه)۶۰ هزار تومان
ترازنامه شرکت ها ، اظهارنامه مالیاتی (هر صفحه)۶۰ هزار تومان
دفترچه بازرگانی۶۰ هزار تومان
روزنامه رسمی: آگهی تغییرات و تصمیمات (بزرگ)۶۰ هزار تومان
قرارداد استخدامی (هر صفحه)۶۰ هزار تومان
لیست بیمه کارکنان بزرگ (هر صفحه)۶۰ هزار تومان
آگهی تاسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی)۶۰ هزار تومان
ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع۴۵ هزار تومان
بارنامه (هر صفحه)۷۵ هزار تومان
اوراق مشارکت و قرضه۴۵ هزار تومان
گواهی اشتغال به کار با شرح وظایف۷۵ هزار تومان
گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف۴۵ هزار تومان
برگ تشخیص مالیات ، مالیات قطعی( هر صفحه)۴۵ هزار تومان
اظهارنامه ، تقاضای ثبت شرکا ، شرکت نامه ( پشت و رو )۱۰۵ هزار تومان
قرارداد (هر صفحه )۱۰۵ هزار تومان

کارت های متفرقه

کارت بازرگانی هوشمند۳۰ هزار تومان
کارت عضویت نظام مهندسی۳۰ هزار تومان
کارت نظام پزشکی۳۰ هزار تومان
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن۳۰ هزار تومان
کارت واکسیناسون بیش از سه نوع واکسن۴۵ هزار تومان
گواهینامه رانندگی۳۰ هزار تومان
کارت مباشرت۴۵ هزار تومان
کارت شناسایی کارگاه (هرصفحه)۶۰ هزار تومان

سندها و وکالتنامه ها

سند تلفن همراه۳۰ هزار تومان
سند وسائط نقلیه سبک۴۵ هزار تومان
سند اجاره نامه ،بنچاق و صلح نامه محضری (هرصفحه)۶۰ هزار تومان
سند مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هرصفحه)۶۰ هزار تومان
اوراق محضری ( تعهدنامه ،رضایت نامه ، استشهاد نامه، اقرارنامه) (هرصفحه)۷۵ هزار تومان
برگ نظریه کارشناس ملک۷۵ هزار تومان
سند ازدواج یا رونوشت آن۷۵ هزار تومان
سند وسائط نقلیه سنگین۷۵ هزار تومان
برگ سبز گمرکی (هر صفحه)۷۵ هزار تومان
سند مالکیت (دفترچه ای)۷۵ هزار تومان
سند قیم نامه (هرصفحه)۷۵ هزار تومان
وکالتنامه (نیم برگ)۷۵ هزار تومان
اوراق قضایی (دادنامه ،رای دادگاه ، پرونده حقوقی) (هر صفحه)۱۰۵ هزار تومان
سند طلاق با رونوشت آن۱۰۵ هزار تومان
سند مالکیت (تک برگی)۱۰۵ هزار تومان
وکالتنامه بزرگ (هر صفحه)۱۰۵ هزار تومان

پروانه ها و گواهی های متفرقه

پروانه دائم پزشکی۴۵ هزار تومان
پروانه مطب  ، پروانه مسئولیت فنی۴۵ هزار تومان
پروانه نشر و انتشارات۴۵ هزار تومان
پروانه وکالت۴۵ هزار تومان
پروانه پایان کار ساختمان (هر صفحه)۶۰ هزار تومان
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هرصفحه)۶۰ هزار تومان
پروانه مهندسی ( هر صفحه)۶۰ هزار تومان
پروانه بهره برداری (پشت و رو)۷۵ هزار تومان
دفترچه وکالت۶۵ هزار تومان
گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)۳۰ هزار تومان
گواهی آزمایش پزشکی (کوچک)۴۵ هزار تومان
گواهی فنی و حرفه ای (یک رو)۴۵ هزار تومان
گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)۴۵ هزار تومان
گواهی ها (سایر موارد)۴۵ هزار تومان
گواهی بانکی یا سپرده بانکی۴۵ هزار تومان
گواهی پزشکی ، گزارش پزشکی ، گزارش پزشکی قانونی (هر صفحه)۶۰ هزار تومان
گواهی های بانکی بزرگ (بیش از 10 سطر)۶۰ هزار تومان
گواهی حصر وراثت۶۰ هزار تومان
گواهی مالیات بر ارث۷۵ هزار تومان
گواهی آزمایش پزشکی (بزرگ)۷۵ هزار تومان
  • منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا ۲۰ سطر میباشد.
  • مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان بابت هزینه های دفتری (کپی و پلمپ) به هزینه های بالا اضافه میشود.
  • برای ترجمه شناسنامه، به ازای هر مورد ثبت ازدواج ، طلاق ، فوت همسر، تولد فرزند، توضیحات و یا فوت صاحب شناسنامه، مبلغ ۵۰۰۰ تومان به هزینه های بالا اضافه میشود.
  • برای ترجمه سند ملک دفترچه ای، مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان بابت هر انتقال در سند مالکیت به هزینه های بالا اضافه میشود.
  • هزینه ترجمه هر نسخه اضافه در زمان مراجعه اول و همزمان با سفارش نسخه اولیه، ۲۵٪ هزینه ترجمه میباشد و برای مراجعات بعدی، معادل ۷۵٪ هزینه ترجمه محاسبه میشود.
  • هزینه تصدیق هر صفحه کپی فارسی پیوست ترجمه برای ترجمه رسمی و ناجیت معادل ۱۰۰۰ تومان است.
  • برای ترجمه ناتی، هزینه تصدیق هر صفحه کپی فارسی پیوست ترجمه توسط وکیل رسمی مهاجرت استرالیا، مبلغ ۲۰۰۰ تومان است.

برای ترجمه ناتی، هزینه مهر ناتی هر مدرک، مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان است.

سفارش آنلاین