ترجمه مدارک کاری – قرارداد، فیش حقوقی، گواهی اشتغال و لیست بیمه

ترجمه مدارک کاری – قرارداد، فیش حقوقی، گواهی اشتغال و لیست بیمه ترجمه رسمی قرارداد قراردادهای کاری از مدارک رایج مورد نیاز برای کارمندان هستند که معمولا برای اثبات اشتغال فرد در هر شرکت و نیز مدت ادامه همکاری ایشان درخواست میشوند. این قراردادها میتوانند موقت یا طولانی مدت باشند و متناسب با درخواست متقاضی، … ادامه خواندن ترجمه مدارک کاری – قرارداد، فیش حقوقی، گواهی اشتغال و لیست بیمه