ترجمه مدارک شغلی و سابقه کار

در این صفحه میخوانید

ترجمه گواهی اشتغال به کار
ترجمه فیش حقوقی
ترجمه قرارداد
ترجمه سابقه بیمه

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

گواهی اشتغال به کار جزو مهم ترین مدارک برای مهاجرت کاری است که باید سمت و شرح وظایف کارمند را طبق ملزومات اداره مهاجرت اثبات کند. از این رو، ترجمه دقیق و تخصصی سمت و شرح وظایف متقاضی در نامه اشتغال به کار اهمیت ویژه ای دارد.

هزینه ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار

هزینه ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، از قرار زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای گواهی اشتغال به کار: ۵۴ هزار تومان به علاوه ۲۵۰۰ تومان برای هر سطر متن گواهی (برگ A4)
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۲۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: ۱۵۰۰ تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی گواهی های اشتغال به کار

۱- کلیه نامه های اشتغال به کار صادره از شرکت های دولتی و خصوصی، در صورت داشتن مهر و امضاهای لازمه و نیز تایید مراجع ذیربط، قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

۲- اطلاعاتی نظیر سمت و عنوان شغلی، بازه اشتغال و نیز حقوق دریافتی از موارد متداول و حائز اهمیتی هستند که لازم است در صورت وجود مدارک شغلی دیگر، با آنها تطابق داشته باشند.

۳- به دلیل حساسیت شرح وظایف و امور محوله به کارمند، پیشنهاد ما ارسال چک پرینت برای متقاضی قبل از نهایی شدن ترجمه است چرا که واژگان و عبارات تخصصی هر رشته ممکن است در منظر و سلیقه هر شخص متفاوت باشد.

در صورت درخواست مشتری و اصلاح چنین مواردی پیش از چاپ نهایی، نیاز به پرداخت هیچ گونه هزینه اضافه بر تعرفه نخواهد بود. 

شرایط تایید گواهی اشتغال به کار توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

 • کلیه گواهی های اشتغال به کار، در صورتی که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشند، امکان دریافت تاییدات دادگستری را دارند.
 • گواهی های صادره از کارخانجات نیازمند ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوی سازمان صنایع و معادن یا روزنامه رسمی آن کارخانه به عنوان مدرک همراه هستند و گواهی های کار صادره از شرکتهای خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید هستند.

در صورت اشاره به مدرک تحصیلی متقاضی در نامه اشتغال به کار، ارائه مستند مزبور الزامی است.

ترجمه رسمی فیش حقوقی

فیش های حقوقی دومین مدارک متداول در این دسته هستند که اغلب در کنار نامه های اشتغال به کار از متقاضی درخواست میشوند و از این حیث در ترجمه رسمی رویه ای مشابه دارند.

هزینه ترجمه رسمی فیش حقوقی

هزینه ترجمه رسمی فیش های حقوقی به انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، از قرار زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای فیش حقوقی : ۵۴ هزار تومان + ۵۰۰ تومان برای هر آیتم ریالی
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۲۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: ۱۵۰۰ تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی فیش حقوقی

۱- درست مشابه نامه اشتغال به کار، کلیه فیش های حقوقی صادره از شرکت های دولتی وخصوصی، با شرط داشتن مهر و امضاهای لازم و گاها پس از تایید مرجع ذیربط، قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

۲- اسپل نام متقاضی و شرکت و ترجمه صحیح سمت کارمند در این فیش ها حائز اهمیت هستند.

۳- در صورتی که مشتری نیاز به ترجمه تعداد زیادی فیش حقوقی همسان داشته باشد (۱۰ عدد و بالاتر)، فیش حقوقی اول طبق تعرفه کامل محاسبه میشود ولی فیش های حقوقی بعدی شامل تخفیف (تا حداکثر ۳۰ درصد) خواهند شد.

شرایط تایید فیش های حقوقی توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

 • کلیه فیش هایی که قابلیت ترجمه رسمی را داشته باشند، درصورت کامل بودن مهر و امضاها و تایید مراجع ذیربط، به تایید دادگستری و وزارت امورخارجه خواهند رسید.
 • برای دریافت تاییدات فیش های حقوقی نیز ممکن است به مدارک همراه نیاز باشد. در این صورت لازم است اصل فیش حقوقی به همراه اصل مدرک همراه توسط مترجم رسمی به دادگستری ارسال شود.
  به عنوان مثال، فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر کارگزینی یا ارائه حکم قابل تأیید هستند. در ضمن، تایید فیش های حقوقی غیردولتی مستلزم ارائه روزنامه رسمی شرکت میباشد.

رویه در تاییدات این گروه از مدارک این است که در صورت قید مدرک تحصیلی ، ارائه مستند مزبور الزامی است.

ترجمه رسمی قرارداد

قراردادهای کاری از مدارک رایج مورد نیاز برای کارمندان هستند که معمولا برای اثبات اشتغال فرد در هر شرکت و نیز مدت ادامه همکاری ایشان درخواست میشوند.

هزینه ترجمه رسمی قراردادها

هزینه ترجمه رسمی قرارداد به زبان انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، از قرار زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای قرارداد استخدامی: ۷۲ هزار تومان به علاوه ۲۵۰۰ تومان برای هر سطر متن قرارداد
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۲۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: ۱۵۰۰ تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی قراردادها

۱- کلیه قرارداهای صادره از شرکت های دولتی و خصوصی، در صورت داشتن مهر و امضاهای لازمه و نیز تایید مرجع ذیربط، قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

۲- نحوه درج نام و سمت متقاضی و همینطور نحوه نگارش نام شرکت و مسئولین آن را میتوان به صلاحدید مترجم یا طبق درخواست مشتری پیش از شروع فرآیند ترجمه اعمال نمود.
تاریخ شروع و پایان قرارداد و نیز مزایا و مفاد مندرج در قرارداد از سایر موارد حائز اهمیت هستند که بایستی در صورت وجود، با سایر مدارک اشتغال نظیر فیش حقوقی و گواهی اشتغال مطابقت داشته باشند.

شرایط تایید قراردادها توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

 • کلیه قراردادهای کاری که قابلیت ترجمه رسمی داشته باشند، درصورت تایید مراجع و نهادهای ذیربط، به تایید دادگستری و وزارت امورخارجه نیز خواهند رسید.
 •  ممکن است برای دریافت تاییدات قراردهای کاری، به مدارک همراه و مضاف بر اصل قرارداد نیز احتیاج باشد.
  به طور مثال، قراردادها و گواهی های صادره از کارخانجات نیازمند ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوی سازمان صنایع و معادن یا روزنامه رسمی آن کارخانه به عنوان مدرک همراه هستند و یا اینکه گواهی های کار صادره از شرکتهای خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید هستند.

در صورتی که در قرارداد، مدرک تحصیلی برای متقاضی قید شده باشد، ارائه مستند مزبور الزامی است.

ترجمه رسمی سابقه بیمه

لیست های بیمه کارمندان که اکثرا صادره از سازمان تامین اجتماعی هستند از دیگر مدارک متداول در ترجمه رسمی مدارک شغلی به شمار میروند.

کاربرد لیست بیمه، معمولا اثبات اشتغال به کار فرد در یک مجموعه و یا شرکت است و بسته به نوع و کشور مورد اقدام، ممکن است به تنهایی یا در کنار سایر مدارک شغلی درخواست شود.

هزینه ترجمه رسمی سابقه بیمه

هزینه ترجمه رسمی لیست بیمه به زبان انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، از قرار زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای سابقه بیمه تامین اجتماعی: ۵۷ هزار تومان به علاوه ۲۵۰۰ تومان برای هر تغییر محل اشتغال
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۲۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: ۱۵۰۰ تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی سابقه بیمه

۱- لیست های بیمه انواع مختلفی دارند (سوابق تلفیقی، سوابق خام بیمه شده، سوابق کلی، سوابق به همراه ریز دستمزد و…) و ممکن است بسته به نوع درخواست، به ترجمه یک یا چندین ویرایش از مدارک بیمه خود احتیاج داشته باشید.
تمامی موارد فوق برای ترجمه رسمی نیازمند کامل بودن مهر و امضاهای ذیل برگه هستند.

۲- توجه داشته باشید که ترجمه بازه اشتغال و نام کارگاه (شرکتی) که در آن مشغول به کار بوده اید باید با سایر مدارک شما همخوانی داشته باشد.

در صورت مغایرت نام کارگاه با سایر مدارک کاری میتوانید با ما تماس بگیرید و امکان درج نام مطابق درخواست خود و یا سایر راههای پیش رو را استعلام نمایید. 

شرایط تایید لیست بیمه توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

 • لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگۀ پرداخت حق بیمه یا با مهر شعب سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل تأیید میباشد.
 • ممکن است لیست بیمه شما جهت اخذ تاییدات نیازمند مدرک همراه باشد. معمولا منظور از مدرک همراه، لیست بیمه کلی کارکنان شرکت (نسخه کارفرما) بوده و لازم است یک نسخه از اصل این مدرک به همراه اصل سوابق بیمه شخص متقاضی ضمیمه ترجمه رسمی شده و توسط مترجم به دادگستری تسلیم گردد.