ترجمه مدارک شناسایی – شناسنامه، کارت ملی و پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه

ترجمه رسمی مدارک شناسایی ترجمه شناسنامه ترجمه رسمی شناسنامه ،به عنوان مدرک شناسایی شما، اولین و اصلیترین مدرکی است که برای هر نوع ویزای درخواستی نیاز خواهد بود. هزینه ترجمه رسمی شناسنامه هزینه ترجمه رسمی شناسنامه به انگلیسی ،طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است: – هزینه خام ترجمه: ۲۵ هزار تومان – هزینه … ادامه خواندن ترجمه مدارک شناسایی – شناسنامه، کارت ملی و پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه