ترجمه سند ملکی ، اجاره نامه ، مبایعه نامه و سند خودرو

در مسیر مهاجرت یا اخذ ویزاهای توریستی، معمولا از متقاضی درخواست میشود تا استطاعت مالی خود را برای سفارت یا سایر مقامات اثبات کند و بهمین منظور، اسناد مالکیت از پرکاربرد ترین مدارک برای ترجمه هستند. این مدارک شامل سند ملک، سند خودرو، اجاره نامه، مبایعه نامه و کارشناسی ملک میشوند. 

هزینه ترجمه رسمی اسناد مالکیت

هزینه ترجمه رسمی اسناد مالکیت به انگلیسی، طبق تعرفه رسمی دادگستری، شامل موارد زیر است:

 • هزینه خام ترجمه برای سند مالکیت (تک برگی) : ۱۰۵ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه برای سند مالکیت (دفترچه ای) : ۷۵ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه برای برگ نظریه کارشناس ملک : ۷۵ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه برای سند وسائط نقلیه سنگین : ۷۵ هزار تومان
 • هزینه خام ترجمه برای سند وسائط نقلیه سبک : ۴۵ هزار تومان
 • مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری (هر صفحه) : ۶۰ هزار تومان
 • اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری (هر صفحه) : ۶۰ هزار تومان
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۱۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: هزار تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

نکات مهم در ترجمه رسمی اسناد مالکیت (مهر و امضاء مترجم رسمی)

ترجمه سند ملکی دفترچه ای یا تک برگی و کارشناسی ملک

 • اسناد ملکی دفترچه ای و تک برگی، در صورت وجود اصل مدرک یا نسخه المثنی، به شرط داشتن مهر و امضاهای لازمه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، قابلیت ترجمه رسمی را دارند.
 • کلیه موارد مندرج در سند ملکی اعم از نقل و انتقال، رهن و فک رهن ،بازداشت و رفع آن حتما باید در ترجمه رسمی سند ملکی ذکر شود و لازم است موارد فوق ممهور به مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی باشند.
 • برای ترجمه هر مورد انتقال یا توضیحات در اسناد مالکیت، مبلغ ۱۰ هزار تومان به هزینه خام ترجمه افزوده میشود.
 •  گزارش های ارزیابی املاک و مستغلات که توسط کارشناسان رسمی، کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، کارشناسان قوه قضائیه و کارشناسان خبره روی سربرگ رسمی تهیه و تنظیم شده و ممهور به مهر و امضاهای لازمه باشند، قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

کپی برابر با اصل سندهای مالکیت به هیچ وجه قابل ترجمه به صورت رسمی و تأیید نمیباشد.

ترجمه سند خودرو

 • اصل سند خودرو صادره از راهنمایی و رانندگی و دارای هولوگرام و مهر و امضاهای مربوطه، قابلیت ترجمه رسمی دارد.
 • در خصوص ماشین آلات سنگین، اصل سند مالکیت یا سند کمپانی در صورت داشتن مهر و امضاهای لازمه، قابلیت ترجمه رسمی را خواهد داشت.

ترجمه رسمی مبایعه نامه و اجاره نامه

 • مبایعه نامه و اجاره نامه های صادره از کلیه نهادهای ذیصلاح دولتی (مانند دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف )، به شرط اصالت و کامل بودن مهر و امضاهای لازمه و داشتن کد رهگیری ، قابلیت ترجمه رسمی دارند.

مبایعه نامه یا اجاره نامه های صادره از دفاتر املاک را نمیتوان ترجمه رسمی نمود اما به شرط اصالت و تایید مترجم میتوانید از راه حل جایگزین مانند ترجمه ناتی و غیررسمی برای این موارد استفاده کنید.

 • برگه های بنچاق، صلح نامه، قول نامه و مبایعه نامه های دست نویس(برای هر گونه ملک یا وسیله نقلیه )، اعتباری جهت ترجمه رسمی ندارند و این قبیل اسناد باید به صورت رسمی روی سربرگ مشخص و همراه با مهر/امضا/ هولوگرام توسط نهادهای ذیصلاح صادر شوند تا قابلیت ترجمه رسمی داشته باشند.

در چنین مواردی نیز میتوان از راههای جایگزین مثل ترجمه ناتی یا غیر رسمی برای ترجمه این مدارک استفاده کرد.

شرایط تایید اسناد مالکیت توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی اسناد مالکیت دفترچه ای و تک برگی و همینطور سند اتومبیل، بدون نیاز به مدارک جانبی، قابل تایید است.

برای اخذ تاییدات، اصل سند باید به دادگستری ارسال شود.

 • گزارش های ارزیابی املاک، علاوه بر شرایط اشاره شده در بالا، نیازمند ارائه اصل سند ملکی مرتبط نیز هستند. این مدارک علاوه بر مهر و امضاء کارشناس باید به تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان یا دادگستری محل نیز برسند.
 • در رابطه با بیع نامه، قرارداد فروش و اجاره نامه هایی که در دفاتر اسناد رسمی یا اوقاف صادر میشوند و کد رهگیری دارند، بایستی ترجمه رسمی به همراه اصل سند مالکیت مربوطه توسط دارالترجمه به دادگستری ارسال گردد.
 • ترجمه رسمی مبایعه نامه های صادره از تعاونیهای مسکن و شرکتهای ساختمانی به شرط تصدیق اصالت و کامل بودن مهر و امضاها قابل تایید توسط دادگستری است. البته ارائه روزنامه رسمی شرکت یا تعاونی به عنوان مدرک همراه به دادگستری الزامی خواهد بود.