ترجمه اسناد مالکیت

در حال حاضر صرفا خدمات ترجمه غیر رسمی و ناتی در دفتر ما ارائه میشوند و اطلاعات این صفحه صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند.

در این صفحه میخوانید

ترجمه سند ملکی و گزارش کارشناسی ملک
ترجمه سند خودرو
ترجمه مبایعه نامه و اجاره نامه
شرایط تایید اسناد مالکیت توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی سند ملکی و گزارش کارشناسی ملک

 • اسناد ملکی دفترچه ای و تک برگی، در صورت وجود اصل مدرک یا نسخه المثنی، به شرط داشتن مهر و امضاهای لازمه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، قابلیت ترجمه رسمی را دارند.
 • کلیه موارد مندرج در سند ملکی اعم از نقل و انتقال، رهن و فک رهن ،بازداشت و رفع آن حتما باید در ترجمه رسمی سند ملکی ذکر شود و لازم است موارد فوق ممهور به مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی باشند.
 •  گزارش های ارزیابی املاک و مستغلات که توسط کارشناسان رسمی، کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، کارشناسان قوه قضائیه و کارشناسان خبره روی سربرگ رسمی تهیه و تنظیم شده و ممهور به مهر و امضاهای لازمه باشند، قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

کپی برابر با اصل سند مالکیت به هیچ وجه قابلیت ترجمه رسمی ندارد.

هزینه ترجمه رسمی سند ملکی و گزارش کارشناسی ملک

 • هزینه خام ترجمه برای سند مالکیت (تک برگی) : ۱۱۷ هزار تومان به علاوه ۱۵۰۰ تومان برای هر سطر توضیحات
 • هزینه خام ترجمه برای سند مالکیت (دفترچه ای) : ۹۵ هزار تومان به علاوه ۱۵۰۰ تومان برای هر سطر توضیحات
 • هزینه خام ترجمه برای برگ نظریه کارشناس ملک : ۱۰۰ هزار تومان
 • برای ترجمه هر مورد انتقال یا توضیحات در اسناد مالکیت، مبلغ ۱۲ هزار تومان به هزینه خام ترجمه افزوده میشود.
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۲۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: ۱۵۰۰ تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

ترجمه رسمی سند خودرو

اصل سند خودرو صادره از راهنمایی و رانندگی و دارای هولوگرام و مهر و امضاهای مربوطه، قابلیت ترجمه رسمی دارد.

هزینه ترجمه رسمی سند خودرو

 • هزینه خام ترجمه برای سند وسائل نقلیه سبک : ۶۲ هزار تومان به علاوه ۲۵۰۰ تومان برای هر سطر توضیحات
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۲۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: ۱۵۰۰ تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

ترجمه رسمی مبایعه نامه و اجاره نامه

 • مبایعه نامه و اجاره نامه های صادره از کلیه نهادهای ذیصلاح دولتی (مانند دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف )، به شرط اصالت و کامل بودن مهر و امضاهای لازمه و داشتن کد رهگیری ، قابلیت ترجمه رسمی دارند.

مبایعه نامه یا اجاره نامه های صادره از دفاتر املاک را نمیتوان ترجمه رسمی نمود اما به شرط اصالت و تایید مترجم میتوانید از راه حل جایگزین مانند ترجمه ناتی و غیررسمی برای این موارد استفاده کنید.

 • برگه های بنچاق، صلح نامه، قول نامه و مبایعه نامه های دست نویس(برای هر گونه ملک یا وسیله نقلیه )، اعتباری جهت ترجمه رسمی ندارند و این قبیل اسناد باید به صورت رسمی روی سربرگ مشخص و همراه با مهر/امضا/ هولوگرام توسط نهادهای ذیصلاح صادر شوند تا قابلیت ترجمه رسمی داشته باشند.

در چنین مواردی نیز میتوان از راههای جایگزین مثل ترجمه ناتی یا غیر رسمی برای ترجمه این مدارک استفاده کرد.

هزینه ترجمه رسمی مبایعه نامه و اجاره نامه

 • ترجمه مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری : ۸۷ هزار تومان به علاوه ۲۵۰۰ تومان برای هر سطر توضیحات
 • ترجمه اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری : ۷۲ هزار تومان به علاوه ۴۰۰۰ تومان برای هر سطر متن
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: ۲۵ هزار تومان
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: ۱۵۰۰ تومان

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: ۶۰ هزار تومان
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: ۶ هزار تومان

شرایط تایید اسناد مالکیت توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی اسناد مالکیت دفترچه ای و تک برگی و همینطور سند اتومبیل، بدون نیاز به مدارک جانبی، قابل تایید است.

برای اخذ تاییدات، اصل سند باید به دادگستری ارسال شود.

 • گزارش های ارزیابی املاک، علاوه بر شرایط اشاره شده در بالا، نیازمند ارائه اصل سند ملکی مرتبط نیز هستند. این مدارک علاوه بر مهر و امضاء کارشناس باید به تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان یا دادگستری محل نیز برسند.
 • در رابطه با بیع نامه، قرارداد فروش و اجاره نامه هایی که در دفاتر اسناد رسمی یا اوقاف صادر میشوند و کد رهگیری دارند، بایستی ترجمه رسمی به همراه اصل سند مالکیت مربوطه توسط دارالترجمه به دادگستری ارسال گردد.
 • ترجمه رسمی مبایعه نامه های صادره از تعاونیهای مسکن و شرکتهای ساختمانی به شرط تصدیق اصالت و کامل بودن مهر و امضاها قابل تایید توسط دادگستری است. البته ارائه روزنامه رسمی شرکت یا تعاونی به عنوان مدرک همراه به دادگستری الزامی خواهد بود.