لیست قیمت ترجمه اسناد

تعرفه ترجمه رسمی مدارک توسط اداره محترم اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه به دفاتر رسمی ابلاغ میشود و برای تمامی دفاتر ترجمه لازم اجرا میباشد. تعرفه کنونی ترجمه رسمی مدارک که از اردیبهشت ۱۳۹۷ اجرایی شده به شرح زیر میباشد: مدارک شناسایی کارت شناسایی ۲۰ هزار تومان   کارت معافیت ۲۰ هزار تومان … ادامه خواندن لیست قیمت ترجمه اسناد